DVM

De Dwingelderveld Metro. We hebben het gebied tussen 2 posten volledig in kaart gebracht. Alle paadjes die niet op de kaart stonden hebben we gefietst met een GPS tracker. Deze volledige kaart hebben we omgezet naar een metrokaart. Een metrokaart is natuurlijk schematisch. Het geeft geen informatie over afstanden of richtingen. Je ziet alleen kruisingen en zijwegen. De stations hadden namen van locaties in en om Dwingeloo. Maar ook deze waren willekeurig. De namen hadden geen enkele relatie met de werkelijke locatie..

Elke ploeg kreeg een paar metrotickets met een stationsnaam erop. Bij deze “Stations” hing een controleletter, dus je moest reizen via de stations op de tickets. Opsplitsen mocht, maar of het daar nu gemakkelijker van werd… En de ploegen kregen natuurlijk verschillende metrotickets dus je achter elkaar aan lopen was geen optie. Ieder moest zijn eigen letters zoeken.