Aanmelden Berenjacht

Dinsdag 16 augustus kun je de Berenjacht weer lopen. Kinderen tussen de 4 en 10 jaar kunnen zich met een ploeg van minimaal 4 en maximaal 6 kinderen aanmelden. Elke ploeg moet worden begeleid door 2 volwassenen.

Kosten: € 10,- per kind.

Van alle deelnemende kinderen de naam, woonplaats, leeftijd en jongen/meisje
Naam en woonplaats van de 2 volwassen begeleiders